Παραγωγική διαδικασία

Παραγωγική διαδικασία

Η παραγωγική διαδικασία των μυδιών ξεκινά ουσιαστικά από την καλλιέργειά τους, στο φυσικό περιβάλλον όπου αναπτύσσονται. Τα ζωντανά μύδια παράγονται εντελώς φυσικά. Δηλαδή, η συστηματική μυδοκαλλιέργεια αποτελεί την ελεύθερη και φυσική ανάπτυξη του μυδιού στο θαλάσσιο χώρο όπου αναπτύσσεται από μόνο του, χωρίς την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα ως προς την εκτροφή του. Τρέφεται με φυτοπλαγκτόν που διηθεί (φιλτράρει) μέσα από τα βράγχια του. Προτιμά θαλάσσιες περιοχές με έντονη κίνηση υδάτινων μαζών, όπου υπάρχει αφθονία θρεπτικών συστατικών.

     Για τη καλλιέργεια των ζωντανών μυδιών η εταιρία Ολυμπιάς, διαθέτει εγκατεστημένες πλωτές και πασσαλωτές μονάδες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού.   


       Κατά τους μήνες Μάιο έως Αύγουστο τα μύδια είναι έτοιμα για την αλίευσή τους. Η συλλογή τους γίνεται με πλωτά σκάφη που διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό, τα οποία μεταφέρουν τη πρώτη ύλη από τα μυδοτροφεία στις προβλήτες των λιμανιών. Εκεί φορτώνονται σε φορτηγά ψυγεία και μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις μεταποίησης της Ολυμπιάς.

    Κατά τη παραγωγική διαδικασία γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι και αναλύσεις του προϊόντος, από τα ΄΄κρίσιμα σημεία΄΄ παραγωγής (από το στάδιο παραλαβής της πρώτης ύλης, έως και το τελικό προϊόν) όπου εξετάζονται οι μικροβιολογικοί και φυσικοχημικοί παράμετροι, για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων.  

     Τα στάδια της επεξεργασίας - και ανάλογα με το παραγόμενο προϊόν -, αφορούν τη πλύση των μυδιών και διαχωρισμό μεταξύ τους, αφαίρεση του βύσσου, παστερίωση, κατάψυξη, γλασάρισμα, συσκευασία - ετικετοποίηση του προϊόντος και αποθήκευση σε ψυκτικό θάλαμο.